Welkom by die webtuiste van Bybel Skool.......                       

 Bybel Skool        

Table View - Kaapstad - Suid Afrika - Interkerklike Bediening - 100% Skrif Gebaseer

                                                        

Ons verkondig Jesus Christus

 

 

Ons is nou al tien jaar aan die gang

 

Die standaard kursus - loop oor drie jaar, Sertifikaat, Diploma en Pastorale Diploma en is vanaf Februarie tot November.

Hierdie is 120 studies oor drie jaar. In die gerief van u eie huis alles oor die internet.

Studente wat later in die jaar wil begin moet uitstaande admin betaal om studies vanaf Februarie te ontvang.

 

Die kursus is gratis maar ons verwag van studente om 'n administrasie fooi van R75 eerste jaar, R100 tweede jaar, 

R150 derde jaar, per maand, voor-op te betaal, admin fooi word vrywilliglik betaal, begin betaal eers nadat u 'n studente nommer ontvang het. 

__________________

 

Ons bied ook 'n 'drie in een jaar' Sertifikaat, Diploma en Pastorale kursus aan wat enige tyd van die jaar gedoen kan word.

Daar is geen datum beperking, Januarie tot Desember. In die gerief van u eie huis alles oor die internet.

 

 

 Studente het n keuse, een kursus per jaar of drie gesamentlike kursusse per jaar. Admin fooi beloop R 750 per jaar voorop indien drie afsonderlike jare. 

Indien al drie jare se kursusse gesamentlik verkies beloop admin fooi R 2 250 wat oor twee paaiemente betaal kan word. 

Admin fooi word vrywilliglik betaal, begin betaal eers nadat u 'n studente nommer ontvang het.

 

 

Alle aansoeke/korespondensie moet per e-pos gedoen word ons aanvaar GEEN telefoniese oproepe of Whatsapp. 

 

chris@bybelskool.org.za

 

                                                                                          

 

Ons bied 'n DVD met 170 verskillende Bybel studie onderwerpe van A - Z aan teen 'n donasie van R250

 dit bevat ook e Bybels en ander media. Indien u belang stel stuur u naam en pos adres aan 

bovermelde e-pos adres.

 

                                                                                       

CLICK HERE: FOR ENGLISH BIBLE SCHOOL WEBSITE

                

Alle studente hoef nie eksamen te skryf. Kursus kan gebruik word vir verryking.

1.  EERSTE JAAR, INTERNET KORRESPONDENSIE SERTIFIKAAT. S

Alle papiere en dokumente sal alleenlik per e-pos gestuur word, geen fisiese pos sal gedoen word. 

Vakke: 

1.  Studie 1 Bestaande Uit 10 Dele. Die Bybel - Ou Testament - Algemeen/ Oorsprong van die Bybel.
  Hoe om die Bybel te studeer/ Vertalings van die Bybel.
Die Boek Genesis/ Ou Testament Boeke/ Bybel - Tyd Tafel.
Wette van die Ou Testament/ Afdelings van die Ou Testament.

 

2.  Studie 2 Bestaande Uit 10 Dele. Die Bybel - Nuwe Testament - Algemeen/ Oorsprong van die Bybel. 
  Hoe om die Bybel te studeer/ Vertalings van die Bybel.
Die Evangelies/ Die Boek Handelinge/ Bybel - Tyd Tafel.
Genade van die Nuwe Testament/ Afdelings van die Nuwe Testament.

 

3.  Studie 3 Bestaande Uit  8 Dele. Evangelisasie 3/ Uitreiking 2/ Jeug uitreiking 3.  
 
4.  Studie 4 Bestaande Uit 4 Dele. Leering van die Bybel 2/ Leerstellings van die Bybel 2.
 
5.  Studie 5 Bestaande Uit 8 Dele. Bekering 1/ Omkering 1/ Wedergeboorte 1/ Waterdoop 2  
  Doping met die Heilige Gees 1/ Gawes van die Heilige Gees 2.

 

2.  TWEEDE JAAR, INTERNET KORRESPONDENSIE DIPLOMA . SD

Alle papiere en dokumente sal alleenlik per e-pos gestuur word, geen fisiese pos sal gedoen word. 

Vakke:

1.  Studie 6 Bestaande Uit 10 Dele. Huis sel 10. Ons behandel huis sel kursus - stap vir stap.

 

2.  Studie 7 Bestaande Uit 8 Dele.   Bybelstudie leering 4/ Preke leering 4. Hoe om 'n preek voor te berei.

 

3.  Studie 8 Bestaande Uit 8 Dele. Orde in die gemeente 8. Hoe om wanorde te bekamp.

 

4.  Studie 9 Bestaande Uit 10 Dele. Voor - huwelik berading 3/ Huweliks berading 4/ Jeug berading 3.

 

5.  Studie 10 Bestaande Uit 4 Dele. Plant 'n Kerk 2/ Bestuur God se Bediening 2.

3.  DERDE JAAR, INTERNET KORRESPONDENSIE PASTORALE DIPLOMA . SDP

Alle papiere en dokumente sal alleenlik per e-pos gestuur word, geen fisiese pos sal gedoen word. 

Vakke:

1.  Studie 11 Bestaande Uit 4 Dele. 4 x Stappe in Christen Wandel: Wat moet ek doen om gered te word, Hoe om Christen te word, Wat om te doen om nie terug te val, Hoe om Christen te bly.

 

2.  Studie 12 Bestaande Uit 10 Dele.   Gevorderde Bybel Studies: Wie is God?, Wie is Jesus?, Wie is Die Heilige Gees?, Wat is ware geloof? Gebed die asemhaling van die siel, Bekering en wedergeboorte, Uitverkiesing/Ewige bewaring, Die waterdoop, Die doping met die Heilige Gees, Wie is die Kerk?

 

3.  Studie 13 Bestaande Uit 10 Dele. Vals Kerke en Leerstellings en verdraaide Bybel vertalings

 

4.  Studie 14 Bestaande Uit 8 Dele.  Profesie en die eind tyd, Die wegraping, Die regterstoel van Christus, Die groot verdrukking, Die bruilofsmaal van die Lam, Armageddon, Die wederkoms van Jesus, Die millennium en die aarde verbrand met vuur en swael.

 

5.  Studie 15 Bestaande Uit 8 Dele.  Beplaning en voorsiening vir die bediening, Begin 'n huis kerk, Kerk plant 1, Kerk plant 2, Bestuur God se bediening 1, Bestuur God se bediening 2, Bestuursraad lede (diakens en ouderlinge) en area pastore, Kerk administrasie.

Ons beveel die Ou Afrikaanse vertaling van die Bybel aan.   

Groete.  

Chris Mengel Snr.

'Alle regte' word gereserveer deur webmeester, Chris Mengel Snr. 2019

                                                                                                                  

                                                                                                         HIERDIE BLADSY BO