Bybel Skool        

                                                       Table View - Kaapstad - Suid Afrika - Tel: 021 556 0146  of  Chris @ 074 240 6404

 

                                                                                              

                                                                                            DIE GESKIEDENIS VAN ONS BYBEL

Die persoon wie werklik wedergeboorte ondervind het sal n natuurlike begeerte h om Bybel te lees en die Skrifte te ondersoek. Daar bestaan sonder twyfel geen rede dat God sekere mense die gawe gegee het om meer Skrif kennis te h as ander. Dit werk prakties soos met alles in die lewe, hoe meer ons lees en delf, hoe meer sal ons onthou. Die voordeel is dat die Heilige Gees bevestig en brand die Skrifte in ons harte en gewete. Johannes 7:38, "Hy wat in My glo soos die Skrif s: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei." Lukas 24:45, "Toe open hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan".

Die Heilige Gees maak die Skrifte lewend in ons harte omdat dit deur God geinspireer is. Ons moet ook leer om alles wat ons lees te aanvaar sonder om te twyfel. Dit sal ons niks help om net sekere dinge in die Skrif te aanvaar - ons moet alles aanvaar. Om nie in so n situasie te wees waar ons in die Skrifte twyfel moet ons die Skrifte ken. Daarom wat ons in die Skrifte lees is die waarheid aangaande God. Johannes 8:32, "En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak". Wat sal ons vrymaak - nie die waarheid nie maar die kennis van die waarheid. Johannes 14:6. Jesus is die weg en die waarheid.

Hosea 4:6, "My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis". Mattheus 22:29, "Toe antwoord Jesus en s vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie". Ook Markus 12:24. 1 Korinthiers 15:34b, "Want sommige het geen kennis van God nie. Ek s dit tot julle beskaming".

Hoe om die Bybel te bestudeer: Elke keer voordat u Bybel lees bid en vra vir God wysheid om dit wat u gaan lees te verstaan. Jakobus 1:5, "As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word."

Onderstreep in u Bybel die versies wat die Heilige Gees vir u laat uitstaan. U moet u Bybel  nie lees nie maar bestudeer dit.

Maak kantlyn notas om ander Skrifte te koppel. Neem by voorbeeld; Liefde, Johannes 3:16, "Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy, Sy eniggebore Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h". Alle Skrifte oor liefde wat vir u uitstaan skryf dit langs Johannes 3:16 in. Soos bv. Johannes 13:34, "n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefh". Ook Johannes 15:12, "Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefh. Romeine 13:9c. "Jy moet jou naaste liefh soos jouself". 1 Korinthiers 13. Die hele hoofstuk oor liefde. 1 Johannes 4:6 - 18,"Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie". ens.

Daar word baie keer ges dat die Bybel verskillende marniere gelees en verstaan kan word. Die Bybel se stellinge word verdeel in; lering en leerstelling. Die Bybel deel met die mens se verlede, huidige en toekomstige gebeurtenis.

1. Die inspirasie. 2 Timotheus 3:16, "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid".

Romeine 15:4, "Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan h".

2. Die verwysing. Die woord Bybel of "Bible" kom van die Griekse woord "biblia" wat boeke - beteken.

3. Taal van Die Bybel. Die Ou Testament was oorspronklik geskryf in Hebreers met n paar hoofstukke in Arameers. Die Nuwe Testament met die uitsondering van Mattheus was hoofsaaklik geskryf in "Koine" Grieks. Mattheus was oorspronklik in Arameers geskryf omdat Mattheus n Jood was en is later weer oorgeskryf in Grieks. Arameers was die taal wat in Palestina gepraat was in die tyd van Jesus op aarde. Hierdie is die rede dat Jesus ook Arameers gepraat het. Die oudste taal bekend is "Sumerian" - 4500 VC ook die eerste skrif op klei tablette.

4. Deur wie geskryf. Die Bybel was geskryf deur 40 mense oor n tydperk van ongeveer 1600 jaar. Die Bybel was die eerste Boek ter wreld handgeskrewe of gedruk en is nog steeds die Boek wat die meeste verkoop ter wreld.

5. Afdelings van Die Bybel. Daar is 66 Boeke en twee hoof afdelings in ons Bybel.

5.1 Die Ou Testament. Bestaande uit 39 Boeke. Verdeel in 5 onderafdelings.

1. Die vyf Boeke van Moses of "Pentateuch"- Genesis tot Deuteronomium.

2. Die twaalf historiese Boeke - Josua tot Ester.

3. Die vyf digters Boeke - Job tot Hooglied van Salomo.

4. Die vyf Boeke van die groot Profete - Jesaja tot Daniel.

5. Die twaalf Boeke van die klein Profete - Hosea tot Maleagi.

 

5.2 Die Nuwe Testament. Bestaande uit 27 Boeke. Verdeel in 5 onderafdelings.

 

1. Die vier Evangelies - Mattheus tot Johannes.

2. Die Christen Kerk, historiese Boek - Die Handelinge.

3. Die veertien sendbriewe van Paulus - Romeine tot Hebreers.

4. Die sewe algemene Sendbriewe - Jakobus tot Judas.

5. Die Profetiese Boek - Die Openbaring.

 

5.3 Ou Testament. 39 - Boeke.

 

Die Vyf Boeke van Moses Geskryf ongeveer Skrywer
1. Genesis. 50 Hoofstukke. 1689 VC.  Moses.
2. Exodus. 40. 1500 VC. Moses.
3. Levitikus. 27. 1491 VC.  Moses.
4. Numeri. 36.    1490 VC.  Moses.
5. Deuteronomium. 34.   1451 VC. Moses.

 

Die twaalf historiese Boeke. Geskryf ongeveer Skrywer
6.   Josua. 24 Hoofstukke. 1350 VC. Josua.
7.   Rigters. 21.     1050 VC.   Onbekend.
8.   Rut. 4. 950 VC. Onbekend.
9.   1 Samuel. 31.   950 VC. Onbekend.
10. 2 Samuel. 24.   950 VC.    Onbekend.
11. 1 Konings. 22.  590 VC. Onbekend.
12. 2 Konings. 25.    590 VC.  Onbekend.
13. 1 Kronieke. 29.  1015 VC.  Onbekend.
14. 2 Kronieke. 36. 1005 VC.  Onbekend.
15. Esra. 10. 500 VC.  Esra.
16. Nehemia. 13.  450 VC.   Nehemia.
17. Ester. 10. 450 VC.   Onbekend.

 

Die vyf digters Boeke Geskryf ongeveer Skrywer
18. Job. 42 Hoofstukke.  1000 VC. Onbekend
19. Psalms. 150.   1000 VC. Dawid en ander
20. Spreuke van Salomo. 31.   1000 VC.    Salomo en ander.
21. Prediker. 12.  1000 VC.    Salomo. 

22. Hooglied van Salomo. 8.        

1000 VC.   Salomo.

 

Die vyf Boeke van die groot Profete. Geskryf ongeveer Skrywer
23. Jesaja. 66 Hoofstukke. 700 VC. Jesaja.
24. Jeremia. 52.   600 VC. Jeremia.
25. Klaagliedere van Jeremia. 5.   550 VC.    Jeremia.
26. Esegiel. 48.  590 VC.    Esegiel. 

27. Daniel. 12.        

600 VC.   Daniel.

 

Die twaalf Boeke van die klein Profete. Geskryf ongeveer Skrywer
28. Hosea. 14 Hoofstukke.  750 VC. Hosea.
29. Joel. 3.     850 VC.   Joel.
30. Amos. 9. 750 VC.  Amos.
31. Obadja. 1. 550 VC.     Obadja.
32. Jona. 4. 750 VC.  Jona.
33. Miga. 7. 750 VC. Miga.
34. Nahum. 3.      650 VC. Nahum.
35. Habakuk. 3. 650 VC.  Habakuk.
36. Sefanja. 3. 650 VC. Sefanja.
37. Haggai. 2.  550 VC.    Haggai.
38. Sagaria. 14.   550 VC.  Sagaria.
39. Maleagi. 4.    400 VC.     Maleagi. 

5.4 Nuwe Testament. 27 - Boeke.

Die vier Evangelies. Geskryf ongeveer Skrywer 
40. Mattheus. 28 Hoofstukke.   50 NC. Mattheus.
41. Markus. 16.     65 NC.  Markus.
42. Lukas. 24.    65 NC.   Lukas.
43. Johannes. 21. 85 NC. Johannes.

Die Christen Kerk historiese Boek.

44. Handelinge. 28 Hoofstukke. 

65 NC.

Lukas.  

 

Die veertien Sendbriewe van Paulus.

Geskryf ongeveer

Skrywer

45. Romeine. 16 Hoofstukke.   

58 NC.  Paulus.
46. 1 Korinthiers. 16.          58 NC.          Paulus.
47. 2 Korinthiers. 13.   60 NC.   Paulus.
48. Galasiers. 6. 55 NC.  Paulus. 
49. Efesiers. 6.       60 NC.  Paulus.
50. Filippense. 4.  60 NC.  Paulus.
51. Kolossense. 4.     60 NC.      Paulus.
52. 1 Thessalonicense. 5. 52 NC.   Paulus.
53. 2 Thessalonicense. 3.     53 NC.  Paulus.
54. 1 Timotheus. 6.       65 NC.        Paulus.
55. 2 Timotheus. 4.   68 NC.   Paulus. 
56. Titus. 3.   65 NC.   Paulus.
57. Filemon. 1.         60 NC.       Paulus.

58. Hebrers. 13.

  65 NC.    

Paulus.

 

Die sewe algemene Sendbriewe.

Geskryf ongeveer

Skrywer

59. Jakobus. 5 Hoofstukke.  50 NC.  Jakobus.
60. 1 Petrus. 5  60 NC.    Petrus.
61. 2 Petrus. 3.     66 NC. Petrus.
62. 1 Johannes. 5.   90 NC.  Johannes.
63. 2 Johannes. 1.  90 NC.  Johannes.
64. 3 Johannes. 1.    90 NC. Johannes.
65. Judas. 1.       68 NC.      Judas.

 

Die profetiese Boek.

 

66. Openbaring. 22 Hoofstukke. 

95 NC. 

Johannes.

6. Syfers van Die Bybel.

66 Boeke - 1,189 hoofstukke - 929 hoofstukke in die Ou Testament en 260 hoofstukke in die Nuwe Testament, 31,214 versies, 773,746 woorde en dan 3,566,480 letters.

 

            Die langste versie - Ester 8:9.                                                                                           Die kortste versie - Johannes 11:35.

 

          Die middelste Boek - Miga.                                                                             Die middelste versie - Psalm 118:8.

 

          Die kortste hoofstuk - Psalm 117.                                                                   Die langste hoofstuk - Psalm 119.

 

          Die kortste Boek - 2de sendbrief van Johannes.                                                 Die langste Boek - Psalms

 

7.   Die Aprokriewe Boeke.

          

7.1  Die Apokriewe Boeke wat in van die ou Rooms Katolieke Bybels was kom nie voor in ons Bybel nie. 

Die woord "Apocrypha" beteken; ' versteekte. Die Boeke was tussen Maleagi en Mattheus. Dit bestaan uit die volgende:

 

1.  The First Book of Esdras - 9 hoofstukke.

2.  The Second Book of Esdras - 16 hoofstukke.

3.  Tobit - 14 hoofstukke.

4.  Judith - 16 hoofstukke.

5.  The Rest of the Chapters of the Book of Esther - 10 hoofstukke.

6.  The Wisdom of Solomon - 19 hoofstukke.

7.  Ecclesiasticus or the Wisdom of Jesus the son of Sirach - 51 hoofstukke.

8.  Baruch - 5 hoofstukke.

9.  A Letter of Jeremiah - 1 hoofstuk.

10.The Song of the Three - 1 hoofstuk.

11.Daniel and Susanna - 1 hoofstuk.

12.Daniel, Bel and the Snake - 1 hoofstuk.

13.The Prayer of Manasseh - 1 hoofstuk.

14.The First Book of Maccabees - 16 hoofstukke.

15.The Second Book of Maccabees - 15 hoofstukke.

Die Boeke is deur Jerome van die Vulgate in Latyns in die Bybel ingevoeg 390 jaar na Christus. Die "King James Bible" het die Apokriewe Boeke oorspronklik in 1611 gevoeg maar is in die jaar 1885 weer verwyder weens die nie geestelike inhoud daarvan. Van hierdie Boeke was slegs in Grieks geskryf 200 VC - 200 NC.

8. Jaar geskiedenis van Die Bybel. Die hoofstukke is in die jaar 1236 NC. aangebring aan Tekse. Die eerste voltooide handgeskrewe Engelse Bybel was in die jaar 1380 NC. Die eerste gedrukte Bybel in Latyns was voltooi in die jaar 1450 NC. en was die"Gutenberg Bible" genoem, die Bybel was 450mm hoog. Die "Geneva Bible" was die eerste Bybel wat versies in die verskillende hoofstukke aangebring het en is in Switserland in 1557 gedruk om dit makliker te maak vir verwysing.

9. Manuskripte en Grondtekse van Die Bybel. Daar is baie vertalings van Die Bybel beskikbaar vandag. Omdat u baie ure en jare spandeer in u Bybel maak seker dat u n vertaling en nie n parafrase gaan gebruik. n Vertaling is n Bybel wat uit die oorspronklike taal van die manuskripte vertaal was. n Parafrase is n Bybel wat taalkundig oorgeskryf en verander was vanaf vertalings dat mense dit beter sou verstaan. Die Profete en Skrifgeleerdes het deur die jare van die oorspronklike skrywers die Tekse oorgeskryf en bewaar en so het dit by ons uitgekom. Van die volgende oorspronklike Tekse was op tablette, amulette, perkamente en papirus geskryf.

9.1 Masoretic Text. Hierdie is een van die oudste Grondtekse van die Ou Testament en word ook as die basiese Teks gebruik. Die Teks is vernoem na n groep Skrif geleerdes wat dit bewaar en gebruik het 950 VC. Die Teks was oorspronklik in Arameerse blokskrif geskryf.

9.2 Kethib. - dit beteken - wat geskryf was, in Arameers en is van die "Masoretic" Teks oorgeskryf 900 VC met kantlyn notas wat die "Masora" genoem was.

9.3 Qere. - dit beteken - wat gelees moet word, in Arameers en is ook van die "Masoretic" Teks oorgeskryf met kantlyn notas wat soos n konkordansie gewerk het. 850 VC.

9.4 ben Asher Text. Een van die leiers van die "Masoretic" Skrifgeleerdes, Ben Asher het die "Masoretic", "Ketib" en "Qere" Teks saamgestel as die "ben Asher Text". Hierdie Teks was die enigste Ou Testament Teks wat 1200 NC deur die Hebreerse raad aanvaar was.

9.5 Samaritan Pentateuch. Dit is n Hebreerse Manuskrip net van die 5 Boeke van Moses, wat deur destydse Samaritane gebruik was. Hierdie was in "Paleo Hebrew" geskryf.

9.6 Syriac. Die Teks was in gebruik 40 NC deur van die Hebrers dit is van die Samaritan Pentateuch oorgeskryf sonder die boek Leviticus.

9.7 Peshitta. Daar was na die Teks verwys as "The Simple Text" Hebrers 464 NC. Dit was beskou as  'n verbetering op die Syriac Teks.

9.8 SamaritanTargums. Dit is n Arameerse parafrase van die Samaritan Pentateuch uit Hebrers .

9.9 Septaugint LXX. Dit is n Teks van die Ou Testament in Grieks uit Hebreers. Hierdie vertaling is in Alexandria in Egipte gedoen - 300 VC. 

Hierdie word as die Teks beskou wat in Palestina in die tyd van Jesus in die Tempel in gebruik was.

9.10 Vulgate Text. Hierdie is n vertaling van die hele Bybel insluitende die Aprokriewe Boeke in Latyns gedoen deur Jerome in die jaar 390 NC.

 

9.11 Majority Text. Hierdie is n Nuwe Testament Griekse Teks 100 NC. Die Textus Receptus stem baie hiermee ooreen.

 

9.12 Codex Vaticanus. Die is ook n Nuwe Testament Teks in Grieks 300 NC. Die Teks het die res van die Nuwe Testament na Hebreers 9:14

ontbreek. Oosprong in Egipte.

 

9.13 Codex Sinaiticus. In 1844 ontdek Konstantinus von Tischendorf 43 velle van die Ou Testament in Grieks gedateer 400 NC in n klooster aan die

voete van die berg Sinai. Hy keer weer later in 1859 terug en vind die eerste volledige Nuwe Testament ook in Grieks gedateer 400 NC.

 

9.14 Codex Bezae. Sonder voltooing van die Evangelies en Die Handelinge in Latyns 500 NC.

 

9.15 Codex Leningradensis. Hierdie is die oudste bestaande Teks in Latyns van die volledige Bybel wat dateer 1008 NC.

 

9.16 Dead Sea Scrolls. Hierdie Manuskripte was 1947 in grotte by die Dooie See gevind deur skaapwagters. Die Manuskripte word as van die oudste in die wereld aanvaar. Voor die ontdekking van die " Dead Sea Scrolls" was " Nash Papyrus" as die oudste Manuskripte van die Ou Testament. Die derde oudste Manuskripte is bekend as die "Cairo Geniza" dit word tans geberg in die "Cambridge University Library". Daar word ook na die Rolle verwys as die "Qumran Scrolls" omdat by die dorp Qumran gevind was.

 

9.17 Ugaritic. Gevind deur n Sieriese plaasboer wat in 1928 in die veld geploeg het en op n klip afgekom het wat die deksel van n graf was.

Argeoloe is ingeroep wat die ontdekking van die ou stad - "Ugarit" gevind het Vandag genoem Ras Shamra. Daar word ook na die Tekse as die "Baal Cycle" verwys. 500 VC.

 

9.18 BIBLIA HEBRAICA. Die Teks is gebaseer op die ben Asher Teks, die Septaugint en Latin Vulgate - dit word aanvaar tot vandag as die beste Ou Testament Teks. Die ou Afrikaanse Bybel en die "New King James Bible" Ou Testament is hierop gebaseer. Die Manuskripte word in Stuttgart bewaar.

 

9.19 TEXTUS RECEPTUS. Ook bekend as die "Received Text", hierdie is ortodokse Griekse Tekse en word as die bes - egte Tekse beskou. Ons beste, en ou vertaling van die Afrikaanse Bybel en ook die "New King James" is hierop gebaseer. Die Textus Receptus is op meer as 12 Manuskripte gebaseer. Hierdie is net n Nuwe Testament Teks.

 

9.20 Nestle - Aland Greek New Testament.  

 

                                                                                     en of saam met ........

 

United Bible Society Greek New Testament. Daar word na die Tekste verwys as "modern electric" of "critical text". Die NIV en nuwe vertaling in Afrikaans het die as Grondteks vir die NuweTestament gebruik. Die twee aanvaar nie alle Tekse en Manuskripte.

 

NB: Daar is wel vele ander Tekse en Manuskripte vandag maar die bovermelde het net betrekking hoe ons Bybel aan ons oorgedra was. 

 

Waarom duplikasie in die Ou Testament. Nou kan u self sien waarom daar skrifte in die Ou Testament gedupliseer was. Dit het met die oorskryf van die Manuskripte en Tekse gebeur.

Soos byvoorbeeld:

2 Konings 19:1 - 14 en Jesaja 37:1 - 14 hierdie Skrif versies is woord vir woord een en dieselfde.

2 Kronieke 36:22 - 23 en Esra 1:1 - 3 selfde.

Daar is wel ook briewe waarvan melding gemaak word in Die Bybel wat ons tot vandag nog nie gelees het nie. Soos gelees kan word in Kolossense 4:16. Daar word ook van die Sendbrief van Thomas gepraat. Van hierdie Manuskripte die "Hammadi Papyri" is 12 boeke gevind by Nag Hammadi in Egypte in 1945 deur twee broers wat dit in grotte in verseelde vlesse gekry het en by die "Coptic Museum" in Cairo, Egipte gelaat het.

Ek word baie die vraag gevra watter Bybel ek sal aanbeveel;

Afrikaans - die ou 1933, 1953,1954,1957,1992 vertaling.

Engels - sonder twyfel "New King James".

Die vraag is nie ken ons die Skrifte nie - maar ken ons - Die God van ons Skrifte. 

ALGEMEEN:

A.  Maande van die jaar.

1.   Januarie   Tebet X           29 dae   Ester 2 = 16
2.   Februarie Sebat XI          30 dae  Sagaria 1 = 7
3.   Maart  Adar XII           29 dae  Ester 3 = 7
4.   April    Nissan I           30 dae  Ester 3 = 7
5.   Mei  Sif II                29 dae    1 Konings 6 = 1
6.   Junie    Siwan III          30 dae  Ester 8 = 9
7.   Julie   Tammus IV      29 dae    Sagaria 8 = 19
8.   Augustus   Ab V                30 dae    Esra 7 = 9
9.   September Elul VI             29 dae      Nehemia 6 = 15
10. Oktober   Etanim VII       30 dae 1 Konings 8 = 2
11. November  Bull Vll            29 dae   1 Konings 6 = 38
12. December   Kuslew lX        30 dae Nehamia 1 = 1

B.  Tyd in die Ou Testament.

1. Eerste waak  6 uur - middernag. Klaagliedere 2 = 19
2. Middelste nagwag  middernag - 3 uur in die mre. Rigters 7 = 19
3. Mrewag    3 uur - 6 uur in die mre. Exodus 14 = 24

C.  Tyd in die Nuwe Testament.

1. Eerste waak    6 uur - 9 uur in die aand - nagwaak.
2. Tweede waak         9 uur - 12 uur in die aand - middernag.
3. Derde waak          12 uur - 3 uur in die mre - hanekraai.
4. Vierde waak   3 uur - 6 uur in die mre - oggend.

D. Lengtemate van die Bybel.

1.   Vinger     2.5cm Jeremia 52 = 21
2.   Handbreedte    7 sentimeter    Exodus 25 = 25
3.   Span   5 sentimeter Exodus 39 = 9
4.   EL     1.5 meter    Genesis 6 = 15
5.   Vaam  4 el    Handelinge 27 = 28
6.   Meetroede 1.5 vaam - 3.3 m   Esegiel 40 = 3,4
7.   Linnetou  13.3 meetroedes - 40 m  Esegiel 40 = 3
8.   Akker   .5 hektaar      Jesaja 5 = 8
9.   Morg  1 hektaar Jesaja 5 = 10
10. Myl     1.6 kilometer of 7 stadi     Johannes 6 = 19
11. 200 myl 1400 stadi Openbaring 14 = 20
12. 1500 myl   10500 stadi   Openbaring 21 = 16
13. 1 Dagreis  30 km     Numeri 10 = 33, Jona 3 = 3
14. 1 Stadium 180 m      Johannes 6 = 1

E.  Inhoudsmate van die Bybel.

1. Log     .5 liter  Levitikus 14 = 10
2. Hin    4 liter   Levitikus 19 = 34
3. Bat   22 liter    Esegiel 45 = 10
4. 2000 bat  44000 liter  I Konings 7 = 26
5. Anker 15 liter   Johannes 2 = 6
6. 6 Klipwaterkanne   95 liter     Johannes 2 = 6
7. Efa   1 bat - 22 liter Jesaja 5 = 10
8. Homer  10 bat - 220 liter Esegiel 45 = 14
9. Kor 10 efa - 220 liter  Esegiel 45 = 14
10. Kab   57gram 2 Konings 6 = 25
11. Gomer 2 liter  Exodus 16 = 36
12. Maat  5 liter  Mattheus 13 = 3

F.  Gewigte van die Bybel.

1.  1 x Talent  60kg
2.  1 x Mina  1kg
3.  1 x Sikkel 16.5g
4.  1 x Beka .5 sikkel
5.  1 x Gera 20% van sikkel
6.  50 x sikkels  1 x mina
7.  1 x Pond, Romeinse .325kg

G.  Munte van die Bybel.

1.   Gera   6g silwer   Exodus 30 = 13
2.   Beka     6g goud  Exodus 28 = 26
3.   Sikkel  113g goud      Exodus 30 = 13
4.   Stater    1 x silwer muntstuk Mattheus 17 = 27
5.   30 x Silwerstukke 30 x silwer muntstukke Mattheus 26 = 15
6.   20 x Sikkels    20 x silwer muntstukke  Genisis 37 = 28
7.   1 x Oortjie .5 x sent  Matheus 5 = 26
8.   .5 x Sikkel  Tempelbelasting   Mattheus 17 = 24
9.   1 x Penning     2 x sent  Lukas 15 = 8
10. 1 x Stuiwer  1 x sent      Matthues 10 =29
11. 1 x Talent goud  R 10 000 1 Kronieke 29 = 4
12. 10 x Talente silwer 342kg silwer      2 Konings 5 = 5
13. 10 x Talente silwer 1 x miljoen rand Matthews 18 = 24
14. 6000 x Sikkels goud 68kg goud   2 Konings 5 = 5
15. 100 x Pennings R 2  Mattheus 18 = 28
16. 300 x Pennings    300 x silwer muntstukke  Markus 14 = 5
17. 1 x Pond, Romeinse  1 x Goue muntstuk    Lukas 19 = 13
18. 1 x Dariek    342 ton silwer  1 Kronieke 29 = 9
19. 1 x Dragme  .5 ton goud    Esra 2 = 

H.  Kosbare metale van die Bybel.

1. Goud  Genisis 2 = 11
2. Koper   Exodus 38 = 8
3. Lood    Exodus 15 = 10
4. Silwer Genisis 23 = 15
5. Tin   Numeri 31 = 22
6. Yster  Numeri 31 = 22

                                                                                 Saamgestel deur: Chris Mengel Snr.

                                                                                                HIERDIE BLADSY BO