Welkom by die webtuiste van Bybel Skool.......                       

 Bybel Skool        

Table View - Kaapstad - Suid Afrika - Tel: 021 556 0146  of  Chris @ 074 240 6404

                                                        

chris@bybelskool.org.za

                                                                                                                      

                                                                                                    

Ons is nou al agt jaar aan die gang
Studente kan nou al aansoek doen vir 2015

Doen aansoek deur u naam en e-pos adres te stuur aan ons

                                                                                          

               

'CLICK' HERE FOR ENGLISH BIBLE SCHOOL WEBSITE

                                                                                

                                                                                                      

Ons verkondig Jesus Christus

 

                                                          

  In die gerief van u eie woning alles per e-pos
Eerste jaar sertifikaat, tweede jaar diploma en derde jaar pastorale diploma in u eie pas

                                                    

                                               

 

Die kursus is gratis maar ons verwag van studente om 'n administrasie fooi van R50 eerste jaar, R75 tweede jaar, R100 derde jaar, per maand, voor-op te betaal,

  begin betaal eers nadat u 'n studente nommer ontvang het. 

         

                                                                                       

                                                                                                         

click hier vir....

Afrikaanse Bybel Studies: www.christenkerk.org.za

                

Alle studente hoef nie eksamen te skryf. Kursus kan gebruik word vir verryking.

1.  EERSTE JAAR, INTERNET KORRESPONDENSIE SERTIFIKAAT. S

Alle papiere en dokumente sal alleenlik per e-pos gestuur word, geen fisiese pos sal gedoen word. 

Vakke: 

1.  Studie 1 Bestaande Uit 10 Dele. Die Bybel - Ou Testament - Algemeen/ Oorsprong van die Bybel.
  Hoe om die Bybel te studeer/ Vertalings van die Bybel.
Die Boek Genesis/ Ou Testament Boeke/ Bybel - Tyd Tafel.
Wette van die Ou Testament/ Afdelings van die Ou Testament.

 

2.  Studie 2 Bestaande Uit 10 Dele. Die Bybel - Nuwe Testament - Algemeen/ Oorsprong van die Bybel. 
  Hoe om die Bybel te studeer/ Vertalings van die Bybel.
Die Evangelies/ Die Boek Handelinge/ Bybel - Tyd Tafel.
Genade van die Nuwe Testament/ Afdelings van die Nuwe Testament.

 

3.  Studie 3 Bestaande Uit  8 Dele. Evangelisasie 3/ Uitreiking 2/ Jeug uitreiking 3.  
 
4.  Studie 4 Bestaande Uit 4 Dele. Leering van die Bybel 2/ Leerstellings van die Bybel 2.
 
5.  Studie 5 Bestaande Uit 8 Dele. Bekering 1/ Omkering 1/ Wedergeboorte 1/ Waterdoop 2  
  Doping met die Heilige Gees 1/ Gawes van die Heilige Gees 2.

 

2.  TWEEDE JAAR, INTERNET KORRESPONDENSIE DIPLOMA . SD

Alle papiere en dokumente sal alleenlik per e-pos gestuur word, geen fisiese pos sal gedoen word. 

Vakke:

1.  Studie 6 Bestaande Uit 10 Dele. Huis sel 10. Ons behandel huis sel kursus - stap vir stap.

 

2.  Studie 7 Bestaande Uit 8 Dele.   Bybelstudie leering 4/ Preke leering 4. Hoe om 'n preek voor te berei.

 

3.  Studie 8 Bestaande Uit 8 Dele. Orde in die gemeente 8. Hoe om wanorde te bekamp.

 

4.  Studie 9 Bestaande Uit 10 Dele. Voor - huwelik berading 3/ Huweliks berading 4/ Jeug berading 3.

 

5.  Studie 10 Bestaande Uit 4 Dele. Plant 'n Kerk 2/ Bestuur God se Bediening 2.

3.  DERDE JAAR, INTERNET KORRESPONDENSIE PASTORALE DIPLOMA . SDP

Alle papiere en dokumente sal alleenlik per e-pos gestuur word, geen fisiese pos sal gedoen word. 

Vakke:

1.  Studie 11 Bestaande Uit 4 Dele. 4 x Stappe in Christen Wandel: Wat moet ek doen om gered te word, Hoe om Christen te word, Wat om te doen om nie terug te val, Hoe om Christen te bly.

 

2.  Studie 12 Bestaande Uit 10 Dele.   Gevorderde Bybel Studies: Wie is God?, Wie is Jesus?, Wie is Die Heilige Gees?, Wat is ware geloof? Gebed die asemhaling van die siel, Bekering en wedergeboorte, Uitverkiesing/eens gered altyd gered, Die waterdoop, Die doping met die Heilige Gees, Wie is die Kerk?

 

3.  Studie 13 Bestaande Uit 10 Dele. Vals Kerke en Leerstellings en verdraaide Bybel vertalings

 

4.  Studie 14 Bestaande Uit 8 Dele.  Profesie en die eind tyd, Die wegraping, Die regterstoel van Christus, Die groot verdrukking, Die bruilofsmaal van die Lam, Armageddon, Die wederkoms van Jesus, Die millennium en die aarde verbrand met vuur en swael.

 

5.  Studie 15 Bestaande Uit 8 Dele.  Beplaning en voorsiening vir die bediening, Begin 'n huis kerk, Kerk plant 1, Kerk plant 2, Bestuur God se bediening 1, Bestuur God se bediening 2, Bestuursraad lede (diakens en ouderlinge) en area pastore, Kerk administrasie.

Ons beveel die Ou Afrikaanse vertaling van die Bybel aan.   

BYBELSKOOL TERMYN - FEBRUARIE tot NOVEMBER.  

Ons aanvaar nie laat inskrywings van dieselfde jaar na die 1 ste April van dieselfde jaar.

Groete.  

Chris Mengel Snr.

                                                                                                                  

                                                                                                         HIERDIE BLADSY BO